• +66878571816
  • webmaster@tourthaidd.com

5 เขื่อนสวยในไทยที่รอให้คุณไปสัมผัสธรรมชาติให้จุใจ


เขื่อนในประเทศไทยบ้านเรานี้ นอกจากจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่พื้นที่นั้นๆ แล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ่ายรูปสวยๆ หรือบางทีอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ประจำจังหวัดนั้นเลยก็ว่าได้ มาดูกันว่า 10 เขื่อนสวยๆ ติดอันดับในเมืองไทย มีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง

1.เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 แล้วเสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนนี้เดิมชื่อ เขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 เขื่อนภูมิพลแห่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ เขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้คุณสามารถเข้าไปชมทัศนียภาพเหนือสันเขื่อนได้อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก : energynewscenter.com

เช็คที่พักราคาพิเศษใน จ.ตาก

2.เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือที่เรามักเรียกกันว่า กุ้ยหลินเมืองไทย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” เขื่อนแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งมายังชุมชนต่างๆ และที่สำคัญเขื่อนรัชชประภาแห่งนี้ ติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต คุณสามารถเข้าไปนอนแพในเขื่อนได้ด้วย

เช็คที่พักราคาพิเศษใน จ.สุราษฎร์ธานี

3.เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เขื่อนศรีนครินทร์ ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำแควใหญ่ กั้นแม่น้ำแควใหญ่นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตสำหรับคนที่ไปเที่ยวเมืองกาญฯด้วยนะ

เช็คที่พักราคาพิเศษใน จ.กาญจนบุรี

4.เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือ เขื่อนคลองท่าด่าน แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก สามารถรับน้ำที่ไหลลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนครลงสู่อ่างเก็บน้ำ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเขื่อนแห่งนี้สร้างประโยชน์ในด้านการทำการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์ปลา แก้ปัญหาดินเปรี้ยว การอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัยช่วยกักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวนครนายกและจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย และคุณสามารถขับรถขึ้นไปชมทิวทัศน์สันเขื่อนแห่งนี้ได้ด้วย

เช็คที่พักราคาพิเศษใน จ.นครนายก

5.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้เขื่อนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็การนั่งรถรางไปตามแนวสันเขื่อนด้วยระยะทางไป – กลับกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณอ่างเก็บน้ำแห่งนี้

เช็คที่พักราคาพิเศษใน จ.ลพบุรีแสดงความคิดเห็น